Wednesday, August 19, 2009

زبلَ وخاشاكى هةوليَر روَذانة دةطاتة 1200 تةن


ئادةم بيَدار
مةناف غانم

شارةوانى هةوليَر روَذانة 1200 تةن زبلَ وخاشاك لةناودةبات و كارمةندي زياتريش ثيَويستن بؤ ثاككردنةوةي شار، بة ثيَي ووتةي

خاليد داوود، بةريَوةبةرى ثروَذةكانى كوَمثانياى جةنائني.
كوَمثانياى جةنائين، كوَمثانيايةكى كةرتى تايبةتة و لةسالَى 2007 ةوة بة ثيَي بؤنديَك لة طةلَ شارةواني هةوليَر ئةركى ثاكردنةوةى ئةو شارى ثيَسثيَردراوة.
ثيَشتر ثاشماوةى ئةو ثاريَزطاية دةسوتيَنرا، بةلاَم ئيَستا ئةو كوَمثانيايةى خاليد كارى تيَدا دةكات طارطةيةكى لةناوبردنى ئةو زبلَ و خاشاكةى دروستكردووة و بةهوَيةوة دوبارة سوودى ليَدةبينريَت.
داوود ثيَي واية ئةو خاشاكةي لة هةوليَر فريَدةدريت ريَذةيةيةكي زؤرة و ثيَويستى بة بوونى كريَكارى زوَر هةية. هةروةها ئةو جةخت لةسةر كةمى كريَكارةكانيان دةكات و دةليَت، "ئيَستا تةنها كريَكارى خوَمان كارمان بوَ دةكةن و ذمارةشيان كةمة، لةبةر ئةوة كار بوَ هيَنانى كريَكارى بيانى دةكةين."
كوَمثانياى جةنائن مانطانة لةبةرامبةر كارةكانى بري (1000000) يةك مليوَن دوَلاري ئةمريكى وةردةطريَت.

No comments:

Post a Comment