Saturday, October 3, 2009

وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايني داواي دروستكردني قوتابخانةو نةخؤشخانة دةكات


سةرؤكي ليذنةي دروستكردني مزطةوت لةوةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايني رايطةياند كةوا داوايان لة دةولَةمةندو خيَرخوازةكاني هةريَمي كوردستان كردووة لةجياتي مزطةوت قوتابخانةو نةخؤشخانة دروستبكةن.
بةثيَي راطةياندنيَكي مالَثةرِي فةرمي وةزارةت، قاسم بةرزنجي وتي، "لةبةرئةوةي بةثيَي ثيَويست ئيَستا لةكوردستان مزطةوت هةية...داوايان لةخيَرخوازان و دةولَةمةندةكان كردووة لةجياتي مزطةوت قوتابخانةو نةخؤشخانةو ثرؤذةي جؤراوجؤر بؤ بةسالآضوان و بيَكارو هةذاران دروستبكةن." هةروةها وتيشي مامؤستاياني ئايني ئيسلامي بةردةوام فةتواي ئةوة دةدةن كةخيَري ثرؤذةي خزمةتطوزاري جؤراوجؤر "هيضي لةخيَري دروستكردني مزطةوت كةمتر نييةو بطرة هةنديَ جار زياتريشة."
هةر لةراطةياندنةكةدا كةرؤذي 2/10 دةركراوة، هاتووة لةهةريَمي كوردستان 4079 مزطةوت هةيةو زياتر لة600 مزطةوتيان لةلايةن دةولَةمةندو خيَرخوازان دروستكراوة.
وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايني لةحكومةتي هةريَمي كوردستان سةرثةرشتي ضالاكي و كاروباري ئاينةكاني ئيسلام و مةسيحي و يةزيدي دةكات و ضاوديَري دروستكردني شويَنة ئاينيةكان و دةركردني فةتواو خويَندنة ئاينيةكانيش دةكات لةهةريَمي كوردستان.
ديلان حسيَن

No comments:

Post a Comment