Wednesday, September 30, 2009

ذمارةيةك خويَندكاري كورِو كضي شةهيد لةزانكؤ ئةهلييةكان وةردةطيريَن

ذمارةيةك خويَندكاري كورِو كضي شةهيد بةثيَي ثرؤتؤكؤليَكي نيَوان ضةند زانكؤيةكي ئةهلي و وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان لةو زانكؤيانة وةردةطيريَن.
بةثيَي نوسراويَكي وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان كة لةرؤذي 27/9 دةرضووة خويَندكاراني دةرضووي هةردوو بةشي زانستي و ويَذةيي بؤ سالَي 2008-2009 كةئارةزوو دةكةن لة زانكؤ ئةهلييةكاني ديجلة، جيهان، ئيشق بخويَنن دةتوانن ناوي خؤيان تؤماربكةن. هةر بةطويَرةي نووسراوةكةي وةزارةت ئةو دةرضووانةي كؤنمرةكانيان 70% زياتربيَت بيَبةرامبةر دةخويَنن و ئةوانةي كؤنمرةكانيان 60% بيَت كةمتر لةبرِة ثارةي دياريكراويان ليَوةردةطيريَت كة لةنيَوان 10% بؤ 50%ية بةطويَرةي زانكؤكان.
لةم بارةيةوة سةرضاوةيةك لةوةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان رايطةياند كةوا ذمارةي كورسييةكان دياريكراوةو تةنها زانكؤي ديجلة و زانكؤي لوبناني فةرِةنسي داشكاندنييان هةية بؤ طشت كورِو كضي شةهيدان.
بةرثرسي راطةياندن لةوةزارةت، فةرةيدون عارف سةعيد، وتي، "ئةطةر ذمارةي دةرضووان زؤربيَت و هةموويان ويستيان لةو زانكؤيانة بخويَنن ئةو كات بةئامادةبووني خويَندكاران تيروثشكيان بؤ دةكريَت."
خويَندكاراني ئارةزوومةند دةتوانن ناوةكاني خؤيان تؤماربكةن لةبةرِيَوةبةرايةتية طشتييةكاني هةوليَر، سليَماني، دهؤك لةبةرِيَوةبةرايةتي طشتي خزمةتطوزاري كؤمةلآيةتي و دوا مؤلَةتيش 4/10ية.
ديلان حسيَن

No comments:

Post a Comment