Wednesday, November 4, 2009

شيوعي وةكو حزب بةشدارة لة كابينةي نويَي حكومةت، نةك وةك ليست


ثةروةر خؤشناو


سكرتيَري بزوتنةوةي ديموكراتي طةلي كوردستان رايطةياند، هةرضةند حزبةكةيان يةكيَكة لة ثيَنج حزبة بةشدار بوو لة ليستي (ئازادي و عةدالةتي كؤمةلايةتي )، بةلاَم ثارتي و يةكيَتيي تةنها حزبي شيوعان بةشداري ثيَكردووة بؤ ثيَك هيَناني حكومةت، بةلاَم وةكو ليست بةشداريان نةكردووة.
لة بارةي داواكاري مافةكةيان و كاردانةوةيان بةرامبةر بةم كارةي حزبي شيوعي، خدر رووسي باس لةوة دةكات و دةليَت، " تاقةتي شةرِة قسةو جنيَومان نيية." هةروةها رووسي زياتر روون دةكاتةوة دةلَيَت، "بةلاَم كاردانةوة ئةوةية، ئةطةر لة ثةرلةمانةكي دي و هةلَبذاردنيَكي دي هات، حزبي شوعي بلَيَ وةرن بمكةنة سةر ليست و ئةوا بكات لةوانةية لةطةلَي ريَك نةكةوين."
خدر رووسي سكرتيَري بزوتنةوةي ديموكراتي طةلي كوردستان طلةي لةوةكرد، "ثارتي و يةكيَتي حكومةت تةشكيل دةكةن. ئةوان نةيان ناردة دوو ليستةكة (ئازادي و عةدالةتي كؤمةلاَيةتي) ...... بؤ ئةوةي بةشداربين يان نا." ئةم سةرضاوةية ئةوةشي راطةياند لة دامةزراندني كابينةي نويَ ثرس بة ئةوانةوة نةكراوة.

No comments:

Post a Comment