Sunday, July 19, 2009

ميديا بؤ خةلَك

مذدة بؤ تازة دةرضوواني كؤليذةكان

سةنتةري ميدياي سةربةخؤ لة كوردستان (IMCK) هةلَدةسيَت بة سازداني كؤرسيَكي هةشت مانطي بؤ فيَركردني ثيشةي رؤذنامةواني بة خؤرِاي لة طةلَ دابينكردني خواردن و جيَي نووستن بؤ بةشداربوواني دةرةوةي شاري هةوليَر. كؤرسةكة لة هةوليَر دةبيَت و دوو بةشي رؤذنامة و تةلةفزيؤن لة خؤ دةطريَت و لة لايةن راهيَنةراني لؤكالَ و بياني دةووتريَنةوة. بة ثيَي ريَذةكي دياريكراو لة لايةن سةنتةرةوة، بةشداربووان لة هةوليَر وشارةكاني ديكةي كوردستان و شارةكاني عيَراق هةلَدةبذيَريَنز

مةرجةكاني وةرطرتني بةشداربوو:

- دةبيَت تةمةني لة خوارووي 25 سالَ بيَت

- لة هةردوو رةطةز وةردةطيريَت

- دةبيَت دةرضووي سالَي (2008-2009) يان سالَي (2007-2008) بيَت

- بةشداربوواني كوردستان دةبيَت بنةمايةكيان هةبيَت لة زماني عةرةبي

- دةبيَت خولياي كاري رؤذنامةطةري بيَت و ئامادة بيَت بؤ جيَبةجيَكردني مةشقةكان

- دةبيَت (لة كاتي كؤرسةكة) بيَ كار بيَت يان تةواو ثابةند بيَت بة كاتةكاني كؤرسةكة

- دةبيَت لة كاتي دياري كراودا ضاوثيَكةوتن ئةنجام بدات

- دةبيَت لة تاقيكردنةوةيةكي سةرةتايي ثةسةند بكريَت

كاتةكاني ضاوثيَكةوتن و تاقيكردنة:

21-7-2009 بؤ دةرضوواني

لة كاتذميَري 09:00ي بةياني تا 06:00ي ثاش نيوةرؤ، لة هوتيَل سةفير (بةرانبةر هوتيَل ضوارضرا) لة هةوليَر

بؤ زانياري زياتر ثةيةوندي بكة بة:

ت. 07504184256 07504455213 07504661936 07708642653IMCK

No comments:

Post a Comment